عمل وازووازستومی

عمل وازووازستومی (برگشت وازکتومی)

در آلت تناسلی مردان, بیماری های تناسلی, عمل وازووازستومی

عمل وازووازستومی (برگشت وازکتومی): در عمل وازکتومی تکه ای کوچک از لوله منی بر ( وازودفران) برداشته می‌شود. بستن لوله های منی بر در مردان یکی از روش های مطمئن، ساده و مقرون به صرفه جهت جلوگیری از باردار شدن همسر است. آقایانی که اقدام به بستن لوله های منی بر خود می‌کنند می‌بایست این […]